Museispårvägen
Malmö
1906 - Elspårvägen i Malmö 100 år - 2006

-

 
20 december 1906 - första elektriska spårvagnen
Den första elektriska spårvägslinjen i Malmö öppnas för trafik. Linje 3, eller Ringlinien, som den mer allmänt kallades gick följande sträckning:

Värnhemstorget - Föreningsgatan - S.Förstadsgatan - S.Tulklgatan - Gustav Adolfs torg - Södergatan - Stortorget - Frans Suellsgatan - N.Vallgatan - Bruksgatan - Östergatan - Ö.Tullgatan - Ö.Förstadsgatan - Värnhem.

Linjen hade vita skyltar med svart text.

Hästspårvägslinje 1 trafikerades alltjäm med hästspårvagnar. Trafiken till Hamnen var från den 1 oktober 1906 avstängd pga ombyggnaden av Mälarbron för elspårväg. Hästspårvägslinje 2 gick sista gången den 30 september 1906.

 
25 april 1907 - etapp 1 klar
Efter hand som fler vagnar levererades insattes dessa på linje 1. Den 2 februari 1907 gick den sista hästspårvagnen i Malmö och därmed var all spårvägstrafik elektrisk. Fortfarande var Mälarbron inte klar varför trafiken till Hamnen, linje 2, kund öppnas först den 25 april 1907. Därmed var hela den första etappen av elspårvägen i Malmö öppnad för trafik.

Den 6 april 1906 beslutade stadsfullmäktige att den elektriska spårvägen skulle utvidgas utöver de ursprungliga planerna. Stadsfullmäktige beviljade 760 000 kronor för denna utvidgning.

 
4 augusti 1907 - linje 4 öppnas
Etapp 2 av den elektriska spårvägen skulle innehålla:
1) En förlängning av linje 1 Lundavägen till Norra Bulltoftavägen
2) Linje 2 skulle förlängas från Södervärn via S.Förstadsatan till kvarteret N.o 9 Dahl
3) Ringlinjen skulle dras via Stora Nygatan - Slottsgatan - Norra Vallgatan
4) En ny linje 4 från Folkets Park via Bergsgatan till Gustav Adolfs torg och vidare via Regementsgatan till Fridhemsområdet

Den 21 juli öppnades den första delen av etapp 2 då Ringlinien lades om via de nya spåren i Slottsgatan. Den 4 augusti öppnades linje 4 på sträckan Regementsgatan/Davidshallsbron - Regementsgatan - Fridhem. Den 2 september förlängdes linje 4 till Rörsjöbron, dessutom började man trafikera linje 4 mellan Rörsjöbron och Möllevången med 2 vagnar.

 
17 september 1907 - etapp 2 klar
Den 17 september 1907, när Rörsjöbron blev färdig, kunde slutligen hela etapp 2 av utbyggnaden av elspårväg i Malmö öppnas för trafik. Därmed var hälften av det som skulle bli Malmös totala spårvägsnät utbyggt. Under 1906 ombyggdes 4,6 km hästspårväg till elspårväg och 10,3 km elspårväg byggdes nytt, totalt 14,9 km under tiden 21 mars 1906 till 17 september 1907. Tillkommande linjesträckningar omfattde totalt 15,6 km, varav linje 4 till Limhamn stog för 4,5 km.

Linje 4 till Ribersborg 1912
Linje 3 via Fersens bro 1914
Liinje 4 till Limhamn 1914-15
Linje 1 till Sofielund 1915
Linje 7 till Frihamnen 1918
Linje 6 från Värnhem till Hohög 1924
Linje 1 till Rosengårdsstaden 1929
Linje 1 till Dalhemsgatan 1930
Linje 1 till Kastanjeplatsen 1937
Linje 6 till Ö.Kyrkogården 1937

 
Senast uppdaterad 3 januari 2006