Museispårvägen
Malmö
mss
 
  Vision 2007 innebär att slingan runt Slottsparken sluts på det sätt som var tänkt redan 1991 då museispårvägen förlängdes till Satdsbiblioteket.

Förlängningen innebär att nytt enekelspår läggs i Malmhusvägen från Bastionen till Hovrätten och korsningen med Slottsgatan. Längs Slottsgatan fortsätter enkelspåret förbi hållplatsen Hospitalsgatan. I Stora Nygatan byggs ett dubbelspår för anslutning till Gustav Adolfs torg där en vändslinga byggs. Från St Nygatan fortsätter enkelspåret över Fersens bro till Kung Oscars väg där spåret ansluter till befintligt spår.

 
Senast uppdaterad 8 januari 2006