Museispårvägen
Malmö
mss
 
  Museispårvägen har tre körklara spårvagnar. Dessutom finns ytterligare åtta spårvagnar bevarade - två av dessa finns f n i Stockholm.
MSS Hästspv 8
MSS
100
MSS
EF 20 + T-1 114
Koltåget
106 + 1 + 2
MSS
G 71 + T-10 196
MSS
H 42
BVG Reko TZ-69
3018

Svenska Spår- vägssällskapets Malmöavdelning har fyra bussar bevarade. Samtliga är körklarar - vissa dock efter mindre översyn.

Kontakt om bussar

MSS SE-1 47
MSS
VKm-8 50
ML
S2 201
ML
S14 103

Senast uppdaterad 15 november 2009